Internetowa obsługa kont w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. 

Usługa
bswolczyn24.pl
umożliwia dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu.


Jak działa usługa bswolczyn24.pl?

Usługa bswolczyn24.pl pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy zalogować się do systemu.

Jakie warunki musisz spełniać?

Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie i posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku.

Jakie korzyści daje usługa?

Za pośrednictwem usługi bswolczyn24.pl Klient ma następujące możliwości:

 • • łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
  • możliwość dokonywania dowolnych przelewów, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
  • uzyskiwać informacje o wysokości sald na rachunkach,
  • uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku,
  • możliwość definiowania różnych poziomów dostępu do wybranych rachunków,
  • doładować dowolny numer telefonu komórkowego GSM,
  • złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+,
  • złożyć wniosek o wypłatę świadczenia dla ucznia w ramach Programu Dobry start (300+),
  • złożyć wniosek o Terminal POS,
  • zrealizować przelew typu pay by link inicjowanych przez integratora płatności internetowych, którzy inicjują płatności w formie przelewów typu pay by link we współpracy z bankiem,
  • realizować zlecenia płatnicze inicjowane przez innych dostawców świadczących usługę inicjowania transakcji płatniczej,
  • wyrazić zgodę na wykonanie transakcji płatniczej - użytkownik systemu może udzielić również za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej,

Jak Bank zapewnia bezpieczeństwo systemu?

Bank Spółdzielczy w Wołczynie, zgodnie z dyrektywą PSD2 stosuje przepisy dotyczące silnego uwierzytelniania Klienta, które zwiększają bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej.

Aby korzystać z usługi „bswolczyn24.pl” należy wskazać numer telefonu komórkowego należącego do operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na który Bank przesyłał będzie jednorazowe hasła SMS do:
1) logowania,
2) autoryzacji transakcji w przypadku dostępu/uprawnień do usług aktywnych (autoryzacja nie dotyczy pasywnych użytkowników).

Dostęp do usługi „bswolczyn24.pl” realizowany jest:
1) przez podanie prawidłowego loginu i hasła,
2) podanie poprawnego dodatkowego hasła SMS (jednorazowego), które jest przesyłane przez Bank na wskazany przez użytkownika w usłudze numer telefonu komórkowego.

Autoryzacja dyspozycji płatniczych składanych w usłudze „bswolczyn24.pl” odbywa się poprzez wpisanie jednorazowego hasła SMS, które jest przesyłane przez Bank na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego.

Ile to kosztuje?

Za obsługę rachunku za pomocą Internetu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem Twojego połączenia z siecią WWW, a przelewy z rachunku są tańsze niż składane w Banku.

Szczegóły dotyczące usługi bswolczyn24.pl w najbliższej placówce Banku.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies