Specjalna oferta dla Klientów Banku Spółdzielczego w Wołczynie:

Kliencie - zapomnij o ofercie niebankowych operatorów walutowych, takich jak kantory tradycyjne i kantory internetowe!
Proponujemy nową formułę współpracy w obszarze Rynków Finansowych - zawieranie transakcji wymiany walut z natychmiastową dostawą waluty!
 
Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich Klientów, których działalność wiąże się z dokonywaniem/otrzymywaniem płatności w walucie obcej posiadających rachunki w walutach w Banku Spółdzielczym w Wołczynie.
 
Skorzystaj z naszej oferty, dzięki, której:

• kupisz lub dokonasz sprzedaży waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji,
• ustalisz datę rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji,
• zawrzesz transakcję bez dodatkowych kosztów i prowizji,
• masz możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych.
Transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku.
 
W ramach umowy współpracy z SGB-Bankiem S.A. nasi Klienci mogą skorzystać ze wszystkich produktów oraz kanałów dystrybucji oferowanych przez Grupę SGB. Po podpisaniu stosownych dokumentów udostępniamy możliwość kontaktu bezpośrednio z dedykowanymi pracownikami Departamentu Skarbu SGB-Banku S.A. i w formie telefonicznej indywidualnych negocjacji, a następnie zawarcia transakcji rynku finansowego.
 
Wszystkie rozliczenia, przepływy pieniężne i księgowania są dokonywane na rachunkach Klienta prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Wołczynie.
 
Zapraszamy do placówek naszego Banku - z nami się opłaca.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies