Cechy produktu

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony, zgodnie z zawartą umową. Może być zakładana przez każdą pełnoletnią (posiadającą zdolność do czynności prawnych) osobę fizyczną. Bank prowadzi również lokaty terminowe dla osób małoletnich, po zawarciu umowy z ich opiekunami ustawowymi (rodzicami, kuratorami itp.)

Jeśli nie zgadzasz się, by Twoje nadwyżki finansowe leżały bezczynnie na rachunku, wpłać je na lokatę terminową w naszym Banku.

Twoje korzyści:

• pomnożysz nawet 50 zł;
• wybierzesz korzystniejszy dla Ciebie sposób naliczania odsetek;
• decydujesz, jak długo mają zarabiać Twoje pieniądze;
• zawsze możesz zmienić zdanie i przedłużyć termin lokaty;
• jeżeli zechcesz, po upływie terminu lokaty wypłacisz tylko odsetki, a Twój kapitał nadal będzie zarabiał;
• możesz negocjować warunki umowy;
• bezpieczeństwo Twoich środków jest zapewnione - posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
• jako posiadacz rachunku lokaty terminowej możesz ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie (np. otwarcie rachunku lokaty terminowej, zmiany okresu lokowania środków pieniężnych oraz likwidacji rachunku lokaty terminowej).


Terminowe lokaty oszczędnościowe "SUPERLOKATA" – to ciekawa forma oszczędzania. Oprócz atrakcyjnego oprocentowania, każdy kto ulokuje minimum 500 zł albo wielokrotność tej kwoty ma szansę na wygranie nagród rzeczowych, w tym samochodu osobowego. Odsetki naliczane są co trzy miesiące więc nawet nie dotrzymując  9-cio miesięcznego terminu lokowania  Klient otrzyma odsetki  za pełne okresy 3 miesięczne. Lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres (jeżeli Klient nie zadysponuje inaczej).

Terminowe lokaty oszczędnościowe Lokata SGB – to również lokata z nagrodami. Każdy, kto ją założy i jest uprawniony do losowania ma szanse na wygranie atrakcyjnych nagród I stopnia (z puli SGB-Banku SA) oraz nagród II stopnia- dedykowanych tylko dla Klientów, którzy założyli lokaty w BS Wołczyn. Okres lokowania wynosi 6 m-cy, minimalna kwota wynosi 500 zł, lokata nie odnawia się automatycznie na kolejny okres.


Terminowe lokaty oszczędnościowe STANDARD – to najbardziej tradycyjna forma oszczędzania. Klient określa okres, na jaki zamierza zdeponować w banku swoje oszczędności – od 1 do 36 m-cy. Im dłuższy okres lokaty, tym większe oprocentowanie Bank oferuje. Lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres (jeżeli Klient nie zadysponuje inaczej).


Terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa "Plejada Plus" -
zakładana od 01.04.2009 r. - Jest lokatą dynamiczną a oprocentowanie środków na tym rachunku jest progresywne, tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Jest to szczególny rodzaj lokaty, łączący zalety lokaty terminowej z możliwością natychmiastowego wycofania środków pieniężnych wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty. Posiadaczami rachunku PLEJADA PLUS mogą być osoby fizyczne. Posiadaczem lokaty może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i małoletnia, która po ukończeniu 13 lat może także podejmować z tego rachunku wypłaty, o ile nie sprzeciwi się temu jej przedstawiciel ustawowy. Umowa rachunku PLEJADA PLUS zawierana jest na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku wynosi 500 zł.
Oprocentowanie lokaty jest zmienne, obliczane jest za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Niepodjęcie środków z rachunku PLEJADA po upływie 12 miesięcy powoduje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na następny taki sam okres. Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu 1 miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku.  Po przedłużeniu umowy odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu 1 miesiąca od dnia odnowienia umowy.

Terminowe lokaty oszczędnościowe PLUS-3 – oprocentowanie jest stałe i zależne od ulokowanej kwoty ( im wyższa kwota, tym wyższe oprocentowanie). Odsetki są wypłacane po zakończeniu okresu lokowania. Lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres (jeżeli Klient nie zadysponuje inaczej).


Terminowe lokaty oszczędnościowe PLUS-6 - oprocentowanie jest stałe i zależne od ulokowanej kwoty ( im wyższa kwota, tym wyższe oprocentowanie). Odsetki są wypłacane po zakończeniu okresu lokowania.

 

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies