Sytuacja ekonomiczna w latach 2017 - 2021 w tys. zł

 

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

2021

Fundusze własne

16 947

18 163

 19 110

20 519

19 286

Suma bilansowa

213 809

212 789

226 343 

256 112

274 143

Kredyty

138 425

147 373

 144 240

139 773

157 475

Depozyty

190 026

188 533

 200 994

232 316

250 860

Wyniki z tytułu odsetek

5 968

6 421

 6 754

5 340

5 374

Wyniki z tytułu prowizji

2 905

2 842

 2 805

2 692

2 884

Wyniki na działalności bankowej

8 900

9 273

 9 564

8 038

8 658

Koszty działania Banku

6 752

7 095

 6 987

7 037

6 730

Zysk brutto

1 692

1 503

 1 924

1 036

1 492

Zysk netto

1 265

1 105

1 480 

818

1 199

ROE

7,73

6,29

 8,01

4,17

5,81

ROA

0,63

0,52

 0,67

0,34

0,45

Współczynnik wypłacalności

13,91

13,92

 14,95

16,89

14,39

 

 

 

Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies