W Banku Spółdzielczym w Wołczynie mogą Państwo skorzystać z szerokiej gamy ubezpieczeń. Decydując się na ubezpieczenie z nami, macie Państwo pewność wyboru najlepszej oferty.

INFORMACJE DLA KLIENTA:

 1. Dane Agenta ubezpieczeniowego: Bank Spółdzielczy w Wołczynie, adres siedziby: ul. Opolska nr 5, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000014034, NIP 751-000-47-91, REGON 000504396.
 2. Dystrybucja ubezpieczeń: Bank Spółdzielczy w Wołczynie jest Agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
  1) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa,
  2) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa,

 3. Rejestr agentów ubezpieczeniowych: Bank Spółdzielczy w Wołczynie wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numer 11193829/A. Rejestr agentów ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego tj.: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych można sprawdzić:
  1) poprzez wypełnienie „formularza do sprawdzenia czy dany agent jest zarejestrowany w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych”, znajdującego się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. W celu sprawdzenia wpisu należy wypełnić w oknie wyszukiwarki co najmniej 1 pole wpisując nr agenta tj.: 11193829/A lub firmę/nazwę, pod którą wykonywana jest działalność agencyjna tj.: Bank Spółdzielczy w Wołczynie lub
  2) przez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Biuro Podawcze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

 4. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, Agent otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji płatnej przez zakłady ubezpieczeń uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.
 5. Reklamacje, skargi: klient może w każdym czasie złożyć reklamację/ skargę na działanie Banku Spółdzielczego w Wołczynie w zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową lub wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  Klient może złożyć za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Wołczynie reklamację/skargę na działanie zakładu ubezpieczeń lub wystąpić z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporów pomiędzy zakładem ubezpieczeń a klientem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów związanego z umową ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przeciwko zakładowi ubezpieczeń według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez spadkobiercę ubezpieczonego lub spadkobiercę uprawnionego z umowy ubezpieczenia przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

 6.  Agent nie posiada akcji zakładów ubezpieczeń:
   1) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
   2) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń;

 7. Zakłady ubezpieczeń:
  1. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,,
  nie posiadają akcji Agenta uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agenta.

  31 października 2019 Concordia Capital S.A. połączyła się z Generali Życie T.U. S.A. Stała się w ten sposób częścią międzynarodowej Grupy Generali. Tym samym wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie w Concordia Capital S.A. stali się Klientami Generali Życie T.U. S.A. Umowy ubezpieczenia, zawarte z Concordia Capital S.A., pozostają w mocy. Za ich realizację odpowiada obecnie Generali Życie T.U. S.A.

  Od 2 stycznia 2020 r. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekształciła się w spółkę akcyjną. W 2020 roku rozpoczął się  proces połączenia Concordii Polska T.U. S.A. z Generali T.U. S.A., który formalnie zakończył się 30  lipca  2021 roku. Z tym dniem Generali T.U. S.A. wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Concordii Polska T.U. S.A. Adres siedziby i dane kontaktowe Generali T.U. S.A. możecie Państwo znaleźć powyżej.

  Wszelkie umowy ubezpieczenia zawarte przez Klientów z Concordią Polska T.U. S.A. pozostaną w mocy a ich warunki pozostają bez zmian. W szczególności nie zmienią się zasady postępowania związanego z wypłatą świadczeń. Za realizację tych umów odpowiadać będzie Generali T.U. S.A. Numery kont, na które dotychczas dokonywali Klienci wpłat, pozostaną aktualne.

  Niezmienne w Generali Agro pozostaną: jakość usług i wiodąca pozycja na rynku ubezpieczeń agro, zespół doświadczonych ludzi i ekspertów, a także zaufani pośrednicy.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej:

Aby wykupić ubezpieczenie wystarczy przyjść do jednej z placówek Banku Spółdzielczego w Wołczynie (lista placówek). Nasi pracownicy udzielą dodatkowych informacji i odpowiedzą na wszystkie pytania.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies